Historie

Moje první krůčky v chovatelské stanici Leneyco v Brně, tady mám necelé 2 měsíce.